Behlül Sokak No:35 Kuzguncuk, İstanbul
Tel.: +90 532 232 7038 |  info@px.com.tr


Yaşayarak Öğrenme

 Neden “Yaşayarak Öğrenme”?

“Söylersen unuturum; gösterirsen hatırlayabilirim; katılırsam anlarım...”

Çin Atasözü

 

Giriş :

Öğrenme sosyal, davranışsal ve içerisinde yaşanılan çevre standartlarını geliştirmek için gerekli olan araştırma ve yeniden yapılanma süreçlerini içeren bir değişim durumdur. Bu aşamada yaşanılan belirsizlikler, kaygılar ve güvensizlikler sürecin etkinliğini azaltmaktadır.

 

Serüvenle eğitimin, güven egzersizlerinin, girişim faaliyetlerinin, işbirliğine ve rekabete dayalı etkinliklerin temel amaçlarından en önemlisi, katılımcılara risk sürecini kontrol etmeyi öğreterek davranış değişimini sağlamaktır.

 

Genel amaçlar :

İşyerlerinde takım olarak çalışmak zorunda olan bireylerin sağlıklı ilişkiler kurmaları, verimliliğin ve işbirliğinin arttırılması için her bireyin kendisi ve çevresi ile barışık olması gereklidir. Bu noktadan hareketle düzenlenen "outdoor training – yaşayarak öğrenme"nin genel amaçları aşağıdaki şekilde açıklanabilir.

Katılımcıların kendilerine duydukları güveni arttırmak, risk alabilme yeteneği kazandırmak

Uygulanan pek çok etkinlik bireylerin kendilerini yetenekli ve yeterli görmelerini sağlamak için düzenlenmiştir. Fiziksel yada duygusal risk taşıyan etkinlikler ile destekleyici bir grup ortamı içinde yaşanan başarı yada başarısızlık kişinin özgüveni üzerinde önemsenecek bir etki yaratmaktadır.

Başarılı takımların özellikleri ve başarılarını etkileyen faktörler hakkında ortak bir anlayış kazandırarak grup içinde karşılıklı destek ve yardımlaşmayı arttırmak

Grup etkinlikleri süreç içinde bireylerin, dürüstçe gösterilen çabanın kazanmak ya da kaybetmekten daha önemli olduğunu anlamalarını sağlar. Grubun başarısı ya da başarısızlığı genellikle üyelerinin çabalarına bağlıdır. Yapıcı, destekleyici bir ortam paylaşımı arttırmaktadır.

Katılımcıların birbirleriyle ilişkilerini geliştirerek üstlendikleri rollerin kurumun amaçlarıyla ilişkisini anlamalarını sağlamak

Her grup etkinliği sonrasında yapılan paylaşımda bireyler süreç içinde yaşadıkları duyguları ifade ederler. Duygu ve düşüncelerin rahatça dile getirilmesi bireylerin kurum içinde üstlendikleri rollerin net olarak tanımlanmasını sağlar. Sorumlulukların paylaşıldığı, bireylerin etkin olarak çalıştığı kurumlar hedeflerine çok daha kısa sürede ulaşmaktadır.

Program süresince öğrenilenlerin kurum içinde uygulamaya geçirilebilmesi için stratejiler ve hareket planları geliştirmek.

Her grup etkinliği tamamlandıktan sonra yapılan paylaşımda bireylerin süreç içindeki yaşantılarını grup üyeleriyle paylaşmalarının yanı sıra, benzer iş yaşantılarını da paylaşmaları sağlanır. Bu şekilde her katılımcının eğitim süreci içinde geliştirdiği becerileri ile iş yaşantısında yaşadıkları arasında bir bağ kurarak olaylara daha yapıcı olarak yaklaşması ve takım ruhu içinde ele alması sağlanır.

Katılımcıların fiziksel koordinasyonlarını arttırmak

Grup etkinliklerinin pek çoğu bireylerin dengeli ve seri olarak hareket etmelerini gerektirmektedir. Fiziksel olarak kendini yetersiz olarak değerlendiren bireyler diğer alanlarda da kendilerini bu şekilde değerlendirirler. Denge, koordinasyon ve seri hareketler çeşitli egzersizlerle geliştirilebilecek becerilerdir. Bu tür bir gelişme kişinin kendi algısı üzerinde olumlu bir etki yapmaktadır.

Katılımcıların başkalarıyla zevk aldıkları eğlenceli bir ortamı paylaşmalarını sağlamak

Grup etkinliklerini değerlendirmede kullanılan en önemli kriterlerden biri de etkinliklerin eğlendirici olmasıdır. Grup liderleri bireylerin kendilerine duydukları güveni arttırmakta ya da grup yardımlaşması üzerinde yoğunlaşmakta, aynı zamanda da bireylerin eğlenerek, yaparak, yaşayarak öğrenmelerini ve gelişmelerini sağlamaktır.